Batenmanagement

Waarde incasseren

 

Waarde incasseren en meten

Dit gaat om het daadwerkelijk toevoegen van de waarde aan de organisatie. De baten kunnen zowel financieel als niet-financieel van aard zijn. Het gaat er om dat de waarde daadwerkelijk is geincasseerd. Als het bijv. om de bate 'minder fte' gaat is deze bate pas geincasseerd als het fte-budget daadwerkelijk is ingeboekt, de outplacement kosten zijn betaald en de desbetreffende medewerkers definitief uit dienst zijn (of elders werken).

Om vast te stellen of de baten al dan niet gerealiseerd zijn, moet er natuurlijk gemeten worden. Bij voorkeur wordt hiervoor een bestaand systeem (performance management) van de organisatie gebruikt. Vanuit het batenmanagement wordt getoetst of dit systeem daarvoor geschikt is. Zo nodig moet het verbeterd worden.