Batenmanagement

Focus

Focus op strategie en het uitvoeren daarvan

Programma’s (veranderingen) zijn gericht op het realiseren van strategische organisatiedoelen, als bijdrage aan de missie van de organisatie. Focussen op die strategie en weten waartoe het programma gestart is en welke baten afgeleid moeten worden van de te realiseren verandering zijn daarom wezenlijk. Batenmanagement dwingt je om te weten waar je als organisatie naar toe wilt en waarom het programma nodig is.

Omdat een bate niet per definitie positief hoeft te zijn, is een gedeelde visie op missie en strategie van de organisatie dan ook het startpunt van programmamanagement. Batenmanagement verbindt mensen daartoe en geeft richting. Het is een bron van energie, draagt bij aan een verhoogde effectiviteit en zorgt voor betrokkenheid en draagvlak. Je weet waarom je het doet en waartoe het leidt. Als die visie ontbreekt, onduidelijk is of niet breed gedragen wordt, legt batenmanagement dit gebrek bloot.

Batenmanagement focust effectief op het leggen van relaties en causale verbanden tussen visie, strategische doelen, de daarvan afgeleide baten en de daarvoor noodzakelijke producten en veranderingen. De kracht van focus helpt enorm om het verander- en innovatievermogen te vergroten.