Batenmanagement

Eigenaarschap

Creëren van eigenaarschap voor het realiseren van de baten

De belangrijkste essentie van batenmanagement is het creëren van eigenaarschap voor het realiseren en incasseren van baten. Iemand dient verantwoordelijk te zijn voor het incasseren van de bate, daartoe bevoegd te zijn en zich daar ook verantwoordelijk voor te voelen. De Engelse term ownership dekt de lading wellicht beter: verantwoordelijk én bevoegd zijn. Het incasseren van baten is mensenwerk.

Afspreken (op papier) dat iemand eigenaar is, wil nog niet zeggen dat deze persoon zich daar ook daadwerkelijk aan committeert en naar handelt. Als iemand zich eigenaar voelt van iets, zijn er voor die persoon geen regels nodig om dat eigendom te onderhouden of te beschermen. Denk bijvoorbeeld aan een eigen huis. De drijfveer om het te onderhouden hoeft niet opgelegd te worden, maar wordt gevoed vanuit een innerlijke motivatie. Het batenmanagement geeft handvatten en waarborgen opdat het eigenaarschap juist wordt ingevuld.

Binnen het batenmanagement wordt een specifiek persoon vanuit zijn of haar lijnverantwoordelijkheid tot eigenaar benoemd voor het realiseren van een specifieke bate. Hij of zij ervaart de bate als positief en houdt rekening met stakeholders die deze als negatief ervaren. Een bateneigenaar wordt actief betrokken bij de verandering en is sturend in wat wel of niet gedaan moet worden. Zo wordt hij of zij betrokken bij issues en changes.

 Het is cruciaal dat ook de negatieve baten een eigenaar hebben, om de impact daarvan te beperken. Bijvoorbeeld de negatieve bate ‘hoger royement’. Bij een migratietraject zou iemand van Verkoop zich geroepen moeten voelen om het aantal royementen binnen de perken te houden.