Batenmanagement

Aanpak

Dit is het lastigste van batenmanagement: 'hoe pak je dit in de praktijk aan?'. Daarop is geen uniform antwoord, omdat er ook geen standaard problemen en organisatieveranderingen zijn.

Uiteraard is er wel een hele gereedschapskist dat managers, veranderprofessionals en andere betrokkenen kunnen gebruiken. De valkuil is dat de methode de boventoom gaat voeren en tot doel wordt verheven. Dat moet je voorkomen: batenmanagement is mensenwerk, het gaat vooral om het creëren van de juiste houding en bedrag gericht op het realiseren van de baten. 

Het 'invoeren' of 'implementeren' van batenmanagement is dus niet eenvoudig. Het vergt veel tijd en aandacht. Met als gevaar dat enkele (key) professionals te veel voor de muziek uit gaan lopen. Het tempo en de te gebruiken hulpmiddelen zijn o.a. afhankelijk van de complexiteit van de opdracht en cultuur van de organisatie. Dat kan in de tijd dus ook varieren.